confOrganiser.com: Međunarodna konferencija Evropska unija – Izazovi proširenja i Zapadni Balkan

Evropska unija – Izazovi proširenja i Zapadni Balkan

Međunarodna konferencija Evropska unija – Izazovi proširenja i Zapadni Balkan

Short title Evropska unija – Izazovi proširenja i Zapadni Balkan
Konferencija ima za cilj da okupi eksperte i naučnike iz oblasti društvenih nauka, međunarodnih odnosa, pravnih i ekonomskih nauka, oblasti informacionih tehnologija kao i medija. Predstavljaće arenu za raspravu u pogledu različitih tema koje se odnose na Evropsku uniju, njenu stvarnost i izazove i za samu Uniju i za države koje joj pristupaju. Poseban naglasak će se staviti na proširenje Evropske unije posebno u pogledu položaja Bosne i Hercegovine kao i regiona.
-
Type Conference
Conference character international
Science field Social science
    Law
    Economy
    Political science
Information and communication technologies
Languages Serbian,
Default language Serbian

Important Dates

Time zone (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Deadline for Abstract Submission 06.05.2014.
Registration Deadline 20.05.2014.
Conference start 29.05.2014.
Conference end 29.05.2014.

Contacts

Contact person -
Phone : +387 (0)51 433-010
E-mail blc@teol.net
Web page/URL : http://www.blc.edu.ba
Conference presentation Evropska unija – Izazovi proširenja i Zapadni.conforganiser.com


Add to Calendar 29/05/2014 29/05/2014 Evropska unija – Izazovi proširenja i Zapadni Balkan confOrganiser.com 01/01/2015