confOrganiser.com: VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem PREDUZETNIŠTVO-INŽENJERSTVO-MENADŽMENT

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem PREDUZETNIŠTVO-INŽENJERSTVO-MENADŽMENT

VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem PREDUZETNIŠTVO-INŽENJERSTVO-MENADŽMENT

Short title PIM6
Location Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Đorđa Stratimirovića 23, Zrenjanin
Zrenjanin
Serbia
INŽENJERSTVO I ODRŽIVI RAZVOJ

Osnovni cilj održavanja Skupa je da pruži naučno stručni doprinos u razvijanju inženjerske profesije i kulture u srpskom društvu, u svetlu održivog razvoja. Polazeći od činjenice da se u osnovi progresa modernih društava nalazi inženjersko znanje, praćeno preduzetničkim i menadžerskim znanjima, organizatori su se opredelili da tema ovog naučnog skupa bude INŽENJERSTVO I ODRŽIVI RAZVOJ, koja povezujući ove dve široke oblasti može dati odgovore na savremene inženjerske izazove.

 

TEMATSKE OBLASTI

  1. Inženjerstvo i izazovi održivog razvoja
  2. Globalizacija i održivi razvoj
  3. Lokalni održivi razvoj
  4. Rizici održivog razvoja
  5. Obrazovanje za održivi razvoj
  6. Menadžment u procesu održivog razvoja
  7. Preduzetništvo i održivi razvoj
  8. Savremene tehnologije u inženjerstvu
  9. Kompjutersko inženjerstvo i održivi razvoj
  10. Agrobiznis i održivi razvoj

 

 

Type Conference
Conference character Nation with international participation
Science field Social science
    Management
Information and communication technologies
Technical science
Defense and Protection
Thematic fields Inženjerstvo i izazovi održivog razvoja
Kompjutersko inženjerstvo i održivi razvoj
Savremene tehnologije u inženjerstvu
Preduzetništvo i održivi razvoj
Menadžment u procesu održivog razvoja
Obrazovanje za održivi razvoj
Rizici održivog razvoja
Lokalni održivi razvoj
Globalizacija i održivi razvoj
Agrobiznis i održivi razvoj
Languages English, Serbian,
Default language Serbian

Important Dates

Time zone (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Deadline for Abstract Submission 13.03.2017.
Registration Deadline 10.04.2017.
Conference start 22.04.2017.
Conference end 22.04.2017.

Contacts

Contact person Dr Tatjana Nikolin
Phone : +381698565043
E-mail naucni.skup@vts-zr.edu.rs
Web page/URL : www.vts-zr.edu.rs/naucni.skup
Conference presentation pim.conforganiser.com


Add to Calendar 22/04/2017 22/04/2017 PIM6 confOrganiser.com 01/01/2015