confOrganiser.com - Work: Značaj okularne pulsne amplitude u dijagnostici i praćenju glaukoma

Značaj okularne pulsne amplitude u dijagnostici i praćenju glaukoma

1. Marija Bozic, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za očne bolesti KCS, Serbia

Okularna pulsna amplituda (OPA) predstavlja razliku izmedju vrednosti srednjeg sistolnog i dijastolnog intraokularnog pritiska (IOP). OPA je parametar čija nam vrednost postaje poznata jednostavnom upotrebom Dinamičke konturne tonometrije (DCT), metode koja nije samo alternativni način merenja vrednosti IOP-a, već i metoda koja omogućava analizu periodične krivulje promena IOP-a u funkciji vremena. Visina IOP-a dobijena DCT metodom je rezultat ravnoteže koju ostvaruju IOP, rigiditet rožnjace, atheziona sila suznog filma i apoziciona sila tonometra. OPA nam ne pruža direktnu informaciju o protoku krvi u očnom živcu, ali predstavlja indirektan indikator horoidalne perfuzije koji reflektuje stanje u protoku krvi kroz oko, i u vezi je sa srčanim ritmom u funkciji vremena. Vrednosti OPAzavse od : punjenja intrabulbarnih krvnih sudova i rigiditeta okularnih struktura (Von Schulthess i sar, 2006). Ispunjenost horoidalnih krvnih sudova povezana je sa vaskularnim snabdevanjem glave optičkog živca, jer ova vaskularizacija potiče iz istog izvora - aa.ciliares posteriores breves. Zato je moguće da OPA indirektno daje podatke o stanju perfuzije glave optikusa, što je, pored vrednosti IOP-a, bitan parametar u praćenju obolelih od glaukoma. Tome u prilog govore i podaci iz studije kojom je dokazano da su niže vrednosti OPA povezane sa odmaklijim glaukomatoznim oštećenjima (Weizer i sar, 2007).
U ovom radu biće prezentovani rezultati vezane za vrednosti OPA kod različitih tipova i stadijuma glaukoma, kao i kod sistemskih bolesti (distiroidne oftalmopatije) i posle nekih oftalmoloških terapijskih procedura (laser fotokoagulacije retine) i operacija (ablacije retine).


Key words: okularna pulsna amplituda; glaukom

Thematic field: Glaukom

Date: 15.02.2017.

Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem


Other papers from conference


Search papers