confOrganiser.com - Work: Kalcijum aluminatni cementi svojstva i biomedicinska primjena

Kalcijum aluminatni cementi svojstva i biomedicinska primjena

1. Ognjenka Janković, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Radmila Arbutina, Medicinski fakultet Banja Luka ::Save Mrkalja 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Renata Josipović, Medicinski fakultet Banja Luka ::Save Mrkalja 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Igor Đukić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Težnje naučnih istraživanja konstantno su usmjerene ka otkrivanju novih biomaterijala koji će, uz posjedovanje biokompatibilnosti, bioaktivnosti i bioinduktivnosti, određenim izmjenama u sastavu i poboljšanim karakteristikama, prevazići uočene nedostatke postojećih.
U radu je prikazan sistematski pregled dosadašnjih saznanja o kalcijum aluminatnim cementima utemeljen na naučnim dokazima. Istraživanja novijeg datuma uglavnom su orjentisana ka sintezi novih kalcijum aluminata koji će imati slična fizička i biološka svojstva kao komercijalno dostupni kalcijum silikatni cementi, ali će prevazići njihova negativna svojstva poput: kratkog radnog vremena, dugog vremena vezivanja, relativno teške kliničke manipulacije i kratkog vremena aplikacije. Istovremeno sve je veći uticaj nanotehnologije i nanomaterijala u medicini.
Poslednju deceniju su u mnogim studijama dobijeni dobri rezultati, koji ovaj materijal kvalifikuju kao prihvatljivu opciju za kliničku upotrebu, ali ipak, šira primjena ovih materijala u stomatološkoj praksi, zahtijeva dodatna ispitivanja novijeg datuma.

Key words: kalcijum aluminati; nanomaterijali; nanomedicina

Thematic field: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Date: 12.09.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Other papers from conference


Search papers