confOrganiser.com - Work: Ekonomska isplativost podizanja pčelinjaka

Ekonomska isplativost podizanja pčelinjaka

1. Darko Stanković, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Cilj rada je utvrditi ekonomsku opravdanost ulaganja u proizvodnju meda. Proizvodnja meda je najvažnija u pčelarstvu. Pored meda, proizvodi se polen, propolis i vosak. Postoji niz mogućnosti i načina proizvodnje meda, a osnovna dva načina su mobilno i stacionirano pčelarstvo. U našem primjeru prikazano je gajenje pčela u stacioniranom modelu proizvodnje. Za ocjenu ekonomske opravdanosti koriste se dinamičke metode ocjene investicije (neto sadašnja vrijednost, interna stopa prinosa i period povrata investicije) i ekonomski pokazatelji (rentabilnost i ekonomičnost). Najveću dio investicija je oprema koju je neophodno kupiti u prvoj godini. Ukupna investiciona ulaganja su 26 152,- KM. Investicija se finansira iz kredita od 20 000,- KM, a ostatak iz sopstvenih izvora. Ukupni godišnji prihodi iznose 47 000,- KM. Najveći dio troškova čine troškovi rada, ishrane i ambalaže. Svi ekonomski parametri pokazuje ekonomsku opravdanost ulaganja u proizvodnju meda. Na kraju najvažnije, da bi neko postao pčelar bilo amater ili profesionalac neophodno je teoretsko i praktično znanje kao i nesebična ljubav prema tim krilatim insektima.

Key words: med; ekonomska opravdanost; stacionirani model proizvodnje; investiranje

Thematic field: Biotehničke – poljoprivredne nauke

Date: 29.10.2017.

Studenti u susret nauci 2017


Other papers from conference


Search papers