confOrganiser.com - Work: SODIUM IN DRINKING WATER

SODIUM IN DRINKING WATER

1. Mirjana Đermanović, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Miodrag Marjanović, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Biljana Vučić, Univerzitet u Banjaluci, Medicinski fakultet, Save Mrkalja 14, Banjaluka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Ljubica Bojanić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Natrijum je elektrolit od esencijalnog značaja za čovjekovo tijelo. U hemijskoj terminologiji je poznat pod oznakom Na+. Ovaj mineral je naročito važan za normalno funkcionisanje nervnog i mišićnog tkiva. Natrijum se svakodnevno unosi putem vode i hrane u organizam. On se u tijelu održava u ravnoteži zahvaljujući različitim kompenzatornim mehanizmima. Nivo natrijuma u opsegu normalnih vrijednosti je veoma značajan za zdravlje čovjeka. Prevelika količina ovog elektrolita u krvi može povisiti krvni pritisak. Nedostatak natrijuma u krvi može prouzrokovati simptome kao što su :muka, povraćanje, umor, vrtoglavica. Unos natrijuma ima ulogu u patogenezi arterijske hipertenzije. On utiče na povećanje cirkulišućeg volumena tečnosti, koje uzorkuje povećanje udarnog volumena, aovaj uz periferni vaskularni otpor predstavlja osnovnu kariku u nastanku arterijske hipertenzije. Weinberg i saradnici su preciznim metodološkim postupkom u grupu pacijenata „osjetljivih na natrijum“ svrstali one kod kojih je došlo do smanjenja srednjeg arterijskog krvnog pritiska za 10mmHg (i više) nakon dana u kome je unos bio samo10mmol natrijuma uz furosemid podijeljen u tri doze u toku dana. Koristeći ovaj kriterijumodređeno je da kod 51% oboljelih od arterijske hipertenzije postoji osjetljivost na natrijum i kod 26% normotenzivnih ispitanika. Cilj rada bio je utvrditi sadržaj natrijuma u uzorcima prirodnih mineralnih voda. Analizirano je 20 uzoraka voda. Natrijum je određivan metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije, plamenom tehnikom. Odrđivanje je raađeno direktno bez pripreme uzorka. Sva određivanja rađena su u duplikatu. Korišten je standardni rastvor natrijuma (Fisher Scientific 1g/l) za pripremu kalibracionih rastvora određenih koncentracija (0,1 mg/l; 0,2 mg/l; 0,4 mg/l; 0,6 mg/l; 1,0 mg/l) a kao slijepa proba korištena je ultra čista voda. Vrijednost sadržaja natrijuma u uzorcima kretala se od Vrijednost sadržaja natrijuma u uzorcima kretala se od 0,7mg/l do 20,8mg/l.

Key words: natrijum; voda; atomska apsorpciona spektrofotometrija; sadržaj

Thematic field: SIMPOZIJUM C - Voda

Date: 04.06.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali

Paper file  (43.50 KB)
Paper file  (97.50 KB)


Other papers from conference


Search papers