confOrganiser.com - Work: Topologija i optimizacija linka FSO sistema

Topologija i optimizacija linka FSO sistema

1. Vladimir Šašo, ALFA Univerzitet Beograd, Serbia
2. Srdjan Jovković, ALFA Univerzitet Beograd, Serbia
3. Borivoje Milošević, Univerzitet UNION - Nikola Tesla, Poslovni i pravni fakultet Beograd, Srbija, Serbia
4. Nikola Davidović, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering, Republic of Srpska, Bosnia and Herc, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

WIRELESS optička komunikacija, takođe poznata kao komunikacija u slobodnom prostoru FSO - (Free Space Optics) je isplativo rešenje i pristupna tehnika velike širine opsega, koja dobija sve veći značaj napretkom tehnologije i nedavnim uspesima njene komercijalizacije. U ovom slučaju, podrazumeva se da mora postojati optička vidljivost između dve tačke (predajnika i prijemnika). Prilikom ove propagacije kroz atmosferu, na laser mogu uticati različiti efekti koji dovode do toga da je signal na prijemniku dosta oslabljen ili čak neupotrebljiv. U radu će biti analizirane te greške i načini njihovog otklanjanja. Kodiranje kontrole greške - Error control coding, kao i diverziti tehnika, mogu se koristiti u okviru FSO linka za poboljšanje performansi bitske brzine greške - Bit Error Rate (BER), odnosa signal-šum – Signal to Noise Ratio (SNR), koeficijenta slabljenja, rasejanja i apsorpcije signala koji propagira kroz slobodni i turbulentni prostor.

Key words: FSO; Scattering; Absorption; Scintillation; Turbulence; Attenuation; Beam spreading; Refractive index structure; Symbol energy; Rayleigh; Rice; GammaGamma; Probability Distribution Function; OOK; PPN; SNR; BER

Thematic field: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Date: 08.06.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali

Paper file  (813.71 KB)


Other papers from conference


Search papers