confOrganiser.com - Work: ISPITIVANJA POVRŠINSKE STRUKTURE ZUBNE GLEĐI

ISPITIVANJA POVRŠINSKE STRUKTURE ZUBNE GLEĐI

1. Vladan Mirjanić, Medicinski fakultet, Odsjek Stomatologija, Univerzitet u Banja Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Đorđe Mirjanić, JZU Dom zdravlja Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Marijana Arapović Savić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. A. Arbutina, Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet,studijski program stomatologija,Save Mrkalja 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Mirjana Umićević-Davidović

U stomatologiji, čiji je razvoj velikim dijelom uslovljen poznavanjem i pra¬ćenjem bioloških i mehaničkih karakteristika tvrdih (mineralizovanih) tki¬va, tek su posljednjih godina započeta istraživanja sa nanoskopskom teh¬nikom.Na taj način rezultati tih analiza tkiva usne duplje uvela su i stomatološku nauku u nanoeru.U radu će biti predstavljene sledeće nanoskopske tehnike koje se koriste prilikom ispitivanja mikro i nanostrukture zubne gleđi: Polarizacioni svjetlosni mikroskop (PLM),Interferometrija bijele svjetlosti (WLI),Laserski indukovana fluorescencija (QLF/LIF),Mikroradiografija,Skening elektronski mikroskop (SEM),Optička koherentna tomografija (OCT),Kumulativno oslobađanje kalcijuma (CCR),Nanourezivanje (Nanoindentation),Propustljivost koda,Konofokalni skening laser mikroskopija (CSLM),Površinska profilometrija i Mikroskop međuatomskih sila (Atomic force microscopy -AFM).

Key words: Zubna gledj; afm mikroskopija

Thematic field: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Date: 12.06.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali

Paper file  (12.19 KB)


Other papers from conference


Search papers