confOrganiser.com - Work: APLIKACIJE BIOMATRIJALA

APLIKACIJE BIOMATRIJALA

1. Nataša Kablar, Lola Institut, Serbia

Biomaterijal je supstanca koja je inženjerski proizvedena da bi interagovala sa biološkim sistemom iz medicinskih razloga, bilo terapeutskih ili dijagnostičkih. U terapeutskoj upotrebi koristi se za tretman, ispomoć, oporavak ili zamenu funkcije organa. Nauka o biomaterijalima ili inženjering biomaterijala zahteva poznavanje različitih nauka kao što su medicina, biologija, hemija, inženjering organa, i nauka o materijalima. Biomaterijali se mogu izvesti bilo iz prirode ili inženjerisati u laboratoriji korišćenjem hemijskih pristupa iz metalnih komponenti, polimera, keramike ili kompozitnih materijala. Biomaterijali treba da se definišu kao specifični za aplikaciju i moraju biti biokompatibilni za tu aplikaciju. Biomaterijali se korsite za svakodnevne primene u zubnim aplikacijama, hirurgiji, ili injekciji lekova. Primene biomaterijala su kod zamene kosti ili cemanta za kosti, zamene zglobova, veštačkih ligamenata i tetiva, zubnih implanata, obnove kože, implanta za grudi, intraokularnih sočiva, kontaktnih sočiva, mehanizmima za isporuku lekova, protezama za krvne sudove, i drugo. U ovom radu se fokusiramo na aplikacije biomaterijala sa opisom, istraživačkim pravcima, kao i načinom proizvodnje u nekoliko primera od intersa.

Key words: biomaterijal; aplikacije biomaterijala; inženjering biomaterijala; proizvodnja biomaterijala; primeri upotrebe biomaterijala; biomaterijal; aplikacije biomaterijala; inženjering biomaterijala; proizvodnja materijala; primeri upotrebe biomaterijala

Thematic field: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Date: 07.07.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali

Paper file  (42.00 KB)


Other papers from conference


Search papers