Papers

Total: 3577 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
5757BIOMEDICAL POTENTIAL OF SELECTED MUSHROOM SPECIES
Marijana Kosanic, Tatjana Stanojković
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5756Primena novih tehnologija i programa za pozicioniranje i instaliranje satelitske prijemne opreme
Hana Stefanovic, Slobodan Obradovic, Nikola Davidović
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5755Algoritam za realizaciju energetski efikasnog plan-paralelnog UV reaktora
Slobodan Obradović, Borivoje Milošević, Djurdje Milanović
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5754Radon concentrations in educational institutions (schools and kindergartens) in Republic of Croatia
Vanja Radolić, Marina Poje Sovilj, Denis Stanić, Igor Miklavčić
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5753UTICAJ KRETAIN MONOHIDRATA NA TJELESNU TEŽINU PLIVAČA
Goran Grahovac, Milomir Trivun, Bojan Guzina, Goran Pašić
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5752Uticaj podešavanja parametara na karakteristike nizova magnetnih diskova RAID 0
Slobodan Obradović, Nikola Davidović, Borivoje Milošević, Borislav Đorđrvić
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5751IDENTIFIKACIJA OSNOVNIH KANABINOIDA TEHNIKOM GASNE HROMATOGRAFIJE SA MASENIM DETEKTOROM – VALIDACIJA METODE
Mirjana Dragoljic, Branka Rodić-Grabovac, Ljubica Vasiljević, Vesna Matić, Ljiljana Simurdić
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5750Nanostrukture kao medijumi za ciljanu dostavu lekova
Dušan Ilić, Jovan Šetrajčić, Siniša Vučenović
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5749FLUOR LAKOVI KAO REŠENJE PORAŽAVAJUĆEG STANJA ZDRAVLJA MLEČNIH ZUBA U OPŠTINI ŠIPOVO
Jovan Vojinović, Gordana Kuprešak, Tatjana Šljokavica
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5748PRIMENA KOMPOZITNIH MATERIJALA ZA FIKSNU NADOKNADU IZGUBLJENOG ZUBA KOD TINEJDŽERA
Jovan Vojinović, Tatjana Šljokavica, Gordana Kuprešak
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. >>
 12. Last