https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: ПРАЋЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПАРАМЕТАРА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ ВИНА ОД КЉУКА ЈАБУКЕ УЗ МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ

ПРАЋЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПАРАМЕТАРА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ ВИНА ОД КЉУКА ЈАБУКЕ УЗ МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ

1. Александар Савић, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Saša Papuga, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Приликом производње вина потребно је пратити и контролисати одређене параметре процеса. За потребе овог рада произведено је вино од кљука јабуке сорте Златни Делишес, а посебно су праћени слиједећи параметри: СМ (сува материја), YAN (усвојиви азот) и киселост сока добијеног из кљука. Коришћењем експериментално добијених вриједности за анализиране параметре, развијен је „Black box“ математички модел који најбоље описује дати процес. Развијени математички модел омогућује симулацију процеса ферментације и избор оптималних параметара процеса у сврху добијања производа жељеног квалитета, са аспекта садржаја етанола и трансмисије добијеног вина од јабуке.

Кључне речи :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 06.07.2015.

Contemporary Materials 2015 - Савремени Материјали

Датотека уз рад  (21.18 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове

https://www.high-endrolex.com/10